Serviceanmälan

Via servicanmälan här på hemsidan kan du när som helst anmäla eventuella fel och brister i din lägenhet. Dagtid, mellan 7-16.00, kan du också göra din anmälan per telefon 076-760 33 44. Efter ordinarie arbetstid ges jourservice – på samma telefonnummer – då endast av fel av akut karaktär.

Serviceanmälan