Skötsel

Var rädd om din lägenhet

Din lägenheten håller sig fräsch längre om den sköts på rätt sätt. Här är några enkla tips:

  • Håll spis och ugn rena så att inte smuts och fett bränner fast.
  • Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv.
  • Använd inte kniv eller hårda föremål då kan skador uppstå.
  • Använd milda rengörningsmedel i WC, tvättställ och badkar.
  • Avlopp i tvättställ, dusch och badkar bör rengöras med jämna mellanrum.

Då något går sönder eller inte fungerar

Även då lägenheten sköts på bästa sätt är det svårt att undvika att saker och ting ibland går sönder. Du är då skyldig att anmäla fel och brister till hyresvärden. Din felanmälan kan göras dygnet runt. Läs mer om Serviceanmälan.

Trapphus och entréer

Undvik att ställa saker i trappan eller utanför dörren. Cyklar, barnvagnar, skidor, skridskor och skor får inte bli ett hinder då trappan ska städas. Större och skrymmande föremål kan även vara i vägen om utryckningspersonal måste komma fram vid olyckstillfällen.

Mattor

Skaka inte dina mattor från fönster eller balkong. Mattpiskning och annan rengörning av textilier skall ske på anvisad plats. Vädring får dock ske innanför balkongräcket.

Mata inte fåglar

Matning inte fåglarna från fönster eller balkong. Det kan locka till sig råttor och möss.

Grillning på balkong eller uteplats

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är en brandrisk och konsekvenserna av en eldsvåda kan bli förödande och ni är själv ansvarig för eventuella skador.

Tvättstuga

Respektera de regler som gäller för den gemensamma tvättstugan. Håll rent och snyggt och följ det bokningssystem som gäller. Om du har egen tvättmaskin i din lägenhet gäller samma tider som för tvättstugan.

För installation av tvätt- och diskmaskin eller torktumlare i lägenheten, kontakta alltid vår förvaltare före installation, så att givna normer följs.

Sophantering

Soppåsar och annat skräp får inte ställas i trapphuset. Använd istället de containers som står uppställda på sopsorteringsgården. För glas och tidningar hänvisas till kommunens återvinningscentraler.

Ohyra

Får du ohyra i din lägenhet, måste du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig.

Hundar och katter

Tänk på vart i bostadsområdet du rastar din hund. Att plocka upp efter hunden är en självklarhet. Katter får inte springa lösa eller sätta sig i barnens sandlådor.

Cyklar och bilar

Undvik att köra in i bostadsområdets gångar med motorfordon. Barn kan leka där. I och urlastning är självfallet tillåten, men var försiktig. För allas trivsel parkeras cyklarna i på avsedd plats och inte i trapphuset.

Byggnader och planteringar

Om du upptäcker skador på byggnaden eller i planteringar kring huset ska du omgående underrätta förvaltaren. Tänk också på att hålla entrédörrar och källare stängda.