Nyckelinformation

På inflyttningsdagen kvitteras dina nycklar ut hos din förvaltare. Om inflyttningen infaller under en lördag, söndag eller annan helgdag ses om inget annat är uppgjort nästkommande vardag som inflyttningsdag. Tillträde till bostaden sker normalt 12.00 på inflyttningsdagen.

Låsöppning

Byälvens Bostäder och din förvaltare saknar extranycklar till din lägenhet. Ha därför alltid en extranyckel hos en närstående.

Om du i akuta situationer behöver hjälp med låsöppning kan du ringa vårt Serviceanmälannummer 076-760 33 44. Låsöppning kostar 500 kr.

Exranycklar

Framställning av extranycklar anmäls alltid hos oss. Kontakta Serviceanmälan så hjälper de dig med ansökan.

Återlämning

Vid utflyttning återlämnas samtliga utkvitterade nycklar samt de eventuella extranycklar som tillverkats i efterhand. Borttappade, ej återlämnade, nycklar kan leda till att du själv blir skyldig att bekosta ett låsbyte.