Miljö & sophämtning

Sopsortering

Varje fastighet har anvisade platser för sortering av hushållssopor, glas, tidningar, kartong, plast, batterier med mera. Sopor som inte har något kärl eller som inte får plats i angivet kärl ska köras till närmaste Återvinningsstation. Kontakta kommunen för information.