Rättigheter

Det är viktigt att få en bra kontakt mellan oss och dig som hyresgäst. Det är också viktigt att lära sig vem som gör vad och vilka rättigheter som gäller.

Måla och tapetsera själv

Du kan måla och tapetsera själv på egen bekostnad men måste först få vårt tillstånd, Det är dock viktigt att det blir gjort på ett snyggt och fackmannamässigt sätt. Fråga om du är osäker. Om ditt arbete inte anses riktigt utfört, kan du bli ersättningsskyldig.

Överlåta och byta lägenheten

Om du vill överlåta din lägenhet till någon annan måste du tala med oss först och få tillstånd. Om du vill byta lägenheten med en annan hyresgäst, går det bra under förutsättning att vi godkänner den nya hyresgästen.

Hyra ut i andra hand

Man kan enligt hyreslagen hyra ut sin lägenhet i andra hand om man har hyresvärdens tillstånd. Det kan gälla vid arbete eller studier på annan ort. Det är klokt att ta reda på exakt vad som gäller i det enskilda fallet. Ansvarsfrågorna kan vara svåra. Kontakta oss!