Utflytting

Uppsägning

Om du beslutat dig för att lämna din lägenhet måste du göra en skriftlig uppsägning av hyreskontraktet. Uppsägningstiden räknas från nästkommande kalendermånad och tre månader framåt från det att uppsägningen kommit oss tillhanda.

Nycklar

Nycklar du har kvitterat ut måste återlämnas när du flyttar. Detsamma gäller de eventuella kopior du själv gjort. Borttappade, ej återlämnade, nycklar kan leda till att du själv blir skyldig att bekosta ett låsbyte.

Flytt av el, telefon, internet

Utflyttning innebär att du själv får ansvaret för att nödvändiga kontakter tas för att avsluta ditt elabonnemang. Det är likaså ditt ansvar att flytta telefon- och internetabonnemang till din nya adress.

Förbesiktning/besiktning

En förbesiktning görs av bla. ytskikten för planering av eventuell renovering som behövs göras i lägenheten.

Vi utför en kontroll av eventuella skador i lägenheten som uppstått under din boendetid. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du blir ersättningsskyldig. Vid kontrolltillfället får du information om vad du som hyresgäst kan åtgärda själv och vad som, på din bekostnad, kommer att utföras av Byälven Bostäder AB.

Visning av din lägenhet

Inför utflyttningen måste du vara beredd att visa lägenhet för tänkbara nya hyresgäster.

Flyttstädning

När du lämnar lägenheten ska den vara i samma goda skick som du önskade när du själv flyttade in. Lägenheten ska vara noggrant städad liksom samtliga övriga utrymmen som balkong, förråd och eventuellt garage som hör till lägenheten. Ofullständig städning kan leda till att du i efterhand får betala för extern städning.