SERVICEANMÄLAN

Via Servicanmälan här på hemsidan kan du när som helst anmäla eventuella fel och brister i din lägenhet. Dagtid, mellan 7-16.00, kan du också göra din anmälan per telefon 076-760 33 44. Efter ordinarie arbetstid ges jourservice – på samma telefonnummer – då endast av fel av akut karaktär.

Namn: *

Lägenhetsnummer: *
Adress: *

Postadress: *
Telefon: *

Mobil:
E-post:
Beskrivning: *
* = Obligatoriska fält

SERVICEANMÄLAN

Via telefon:

076-760 33 44

Via internet: klicka härknapp